Betonové lodžie

ZADAT POPTÁVKU

Typy betonových lodžií a balkonů

V současné době máme v nabídce 3 typy FB betonových lodžií:

FB01 – zkosená podesta, rovné bočnice

FB02 – obdelníková podesta, rovné bočnice

FB03 – celobetonové lodžie (i betonové zábradlí) – obdelníková podesta, profilované bočnice

 

Varianty FB02 a FB03 je možno dodávat i v provedení s průchozí středovou bočnicí.
Základem našeho výrobního programu jsou lodžie se zkosenou podestou FB01 (rozměr 1,5x3,6x0,12m) a rovnými bočnicemi, rozměr (0,9x2,8x0,14m). Tato varianta je v současné době nejžádanější a to především z důvodů největšího prosvětlení a tvarové odlišnosti od komformního obdelníkového tvaru panelových domů.

Celá soustava se pak zakládá na prodloužené konzoly. Konzoly se vkládají do vyřezaných kapes v obvodovém plášti a v hlavě se kotví k vnitřním nosným panelům domu. Následně se mezi konzoly vkládá první podesta a druhá podesta se již pokládá na tuto konzolu. Dále se postupuje tak, že se ustavují pravé a levé stěnové dílce a ně ukládají podesty. Poslední podesta je pak uzavřena stropním dílcem. Podrobně je způsob stavění a statický princip působení lodžií popsán níže a ve složce Slovo statika.

Nákres  sestavy FB01 - zkosená podesta, rovné bočnice (šíře 900 mm)

Legenda:  
    fb1
1 stěna levá kotevní dlouhá
FB01 - SLKD
2 stěna pravá kotevní dlouhá
FB01 - SPKD
3 stěna vnitřní kotevní dlouhá
FB01 - SVKD
4 stěna levá
FB01 - SL
5 stěna pravá
FB01 - SP
6 stěna vnitřní
FB01 - SV
7 deska vkládaná
FB01 - DV
8 deska běžná
FB01 - DB
   

Podrobný popis:


Stropní desky tloušťky 120 mm jsou určeny pro rozpon do 3,6 m. Ukládají se na boční stěny jako prosté nosníky, k nimž jsou připojeny výztuží zaručující přenos tahových sil v intenzitě 15 kN/m stropu. Stěnové dílce jsou tloušťky 140 mm a od fasád jsou odděleny mezerou 50 mm, mimo krátký úsek 300 mm v oblasti úrovně stropů, aby vznikl prostor pro vkládání přídavné tepelné izolace.

Stěnové dílce jsou ve své hlavě kotveny k vnitřně nosným panelům chemickými kotvami prostupujícími tloušťkou obvodového pláště, dimenzovanými opět na soustředěné síly z příslušných délek lodžií z intenzity 15 kN/m stropu. Spojovací výztuž je poddajná, aby nebylo bráněno svislým pohybům od účinků měnící se klimatické teploty. Nejnižší stěnový panel má v patě vyčnívající krátkou konzolu, která se vkládá do vyřezaných kapes ve fasádě. Tvar panelu bývá rozličný, podle požadavků investorů a možností paneláren.

Podle kvality podkladu se pak pata kapsy upraví roznášecí ocelovou plotýnkou, případně i roznášecím bločkem z betonu, aby vyhovělo napětí v soustředěném tlaku. Tento princip uložení lodžií odstranil všechny zemní práce spojené se zakládáním lodžií a svízelemi s majetkoprávními záležitostmi pozemků před domy. Využívá se faktu, že domy zatěžují podzákladí více než dvacet let a značně konsolidované podloží, za přispění tuhosti panelových stěn, do nichž jsou lodžiové stěny kotveny, se zajistí přijatelný roznos zatížení do zemin, které bývají přitíženy v max. míře 25 %, obvykle spíše do 15 % oproti původnímu stavu. Pevné kotvení spodního panelu do vnitřní konstrukce domu eliminuje ve výrazné míře vertikální pohyby představených lodžií od dodatkového sedání podloží a omezuje pohyby pouze na klimatické účinky, jimž není bráněno, protože pruty chemických kotev jsou ohybově poddajné.

 

clip_image004

Vlastní výrobu prefabrikovaných panelových dílců zajišťují stabilně 2 panelárny. Je tak zajištěna jednotná kvalita vyráběných dílců. Tyto panelárny se také významně podílí na vývoji a zdokonalování celé panelové soustavy FB betonových lodžií.

Technické parametry

Základní rozměry:
podlahový díl 1.5 x 3.6 x 0.12m
boční díl: 0.9 x 2.0 x 0.14m
Užitná plocha: 5m2

Životnost lodžií: je dle typu zábradlí v dlouhodobém porovnání shodná s životností domu.

Údržba: prefabrikované železobetonové lodžie po celou dobu životnosti nepotřebují údržbu.

Úprava povrchu: železobetonové lodžie jsou vyráběny s vodovzdorného betonu. Z estetického hlediska je vhodné je opatřit nátěrem nejlépe bile barvy, který prosvětlí obytný prostor. Na podlahu je možno aplikovat jakýkoliv povrch pro venkovní použití. V současné nabídce máme dva typy povrchů – klasickou dlažbu nebo protiskluzový nátěr.

Další typy vyráběných lodžií

Nákres sestavy FB 02 - obdelníková podesta, rovné bočnice (šíře 900 mm)

Legenda:  
    fb2
1 stěna levá kotevní dlouhá
FB02 - SLKD
2 stěna pravá kotevní dlouhá
FB02 - SPKD
3 stěna vnitřní kotevní dlouhá
FB02 - SVKD
4 stěna levá
FB02 - SL
5 stěna pravá
FB02 - SP
6 stěna vnitřní
FB02 - SV
7 deska vkládaná
FB02 - DV
8 deska běžná rovná
FB02 - DBZ
   

Nákres sestavy FB 03 - celobetonové lodžie – obdelníková podesta, profilované bočnice (šíře 1500 mm)

Legenda:  
    fb3
1 stěna levá s vybráním
dlouhá zakládací
FB03 - SLVDZ
2 stěna pravá s vybráním
dlouhá zakládací
FB03 - SPVDZ
3 stěna vnitřní s vybráním
dlouhá zakládací
FB03 - SVVDZ
4 stěna levá s vybráním
FB03 - SLV
5 stěna pravá s vybráním
FB03 - SPV
6 stěna vnitřní s vybráním
FB03 - SVV
7 deska vkládaná rovná FB03 - DVR