Zasklení

ZADAT POPTÁVKU

zaskleniCHARAKTERISTIKA
Bezrámový zasklívací systém z čirého bezpečnostního skla tl. 6 mm a vodicích hliníkových profilů pro zasklení lodžií, balkónů a výklenků domů. Systém zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát, ochranu proti nepřízni počasí, hluku, prachu a exhalacím. Je účinnou překážkou proti vloupání.

Výhody

 • snadné ovládání
 • bezúdržbový provoz
 • bezpečné a pohodlné mytí z prostoru lodžie či balkónu
 • křídla jezdí po kolejnici a ne v drážce a nejsou zavěšena, čímž nevyžadují masivní kotvení
 • velmi dobré těsnící vlastnosti díky speciálnímu tvaru těsnění
 • rychlá a bezpečná montáž bez použití lešení nebo lávky
 • komplexnost dodávky

Certifikace

 • certifikát č. C-03-0941/Z vydalo Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, autorizovaná osoba č.212, pracoviště Zlín
 • hluk (vzduchová neprůzvučnost)
 • posouzení požární bezpečnosti

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry

 • maximální rozměry zasklívaného prostoru 10x1,8 m
 • při kombinaci s pevnými okny se tyto rozměry mohou dále zvětšovat

Hmotnost

 • plošná – 16 kg.m2
 • na běžný metr – 27 kg (při výšce zasklení 1,8 m)

Tepelně technické vlastnosti

 • snížení spotřeby energie na vytápění

TECHNICKý POPIS

Materiály

 • křídla z čirého bezpečnostního kaleného skla tl. 6 mm s brou-šenými hranami
 • vodicí kolejnice a boční uzavírací lišty z profilů z hliníkových slitin ve standardní barevné úpravě bílý komaxit, přírodní elox
 • ostatní dílce z materiálů nepodléhajících povětrnostním vlivům a UV záření (nerez, plast)

Skladba, konstrukce a funkce výrobku

 • skleněné tabule jsou vsazeny do plastových dílcu zajišťujících posun křídel po vodicích kolejnicích a jejich následné otevírání
 • 2–16 posuvných a otevíravých křídel pojíždí po spodní kolejnici v úrovni zábradlí a jsou vedena horní kolejnicí stejného tvaru. Ve spodní kolejnici jsou drenážní otvory pro odvod kondenzátu
 • boční uzavírací profily a speciální těsnění mezi křídly zajišťují požadovanou těsnost celé konstrukce
 • ve spodní a horní rovině jsou průduchy pro trvalou infiltraci

STAVEBNÍ REALIZACE

Způsob osazení výrobku

 • systém je před vlastní montáží zkompletován, montáž se provádí z vnitřní strany lodžie
 • připevnění na stávající konstrukci lodžie a zábradlí se provádí ocelovými nebo nylonovými kotvami do betonu a cihel
 • připevnění na ocelový nosník pomocí šroubů do oceli

Provoz a údržba

 • snadná a rychlá ovladatelnost
 • udržování spodní kolejnice v čistotě pro lehký a bezhlučný provoz křídel
 • mytí oken z vnitřní strany lodžie bez nutnosti vysazení křídel

DODAVATELSKÉ A OBCHODNÍ ÚDAJE

Původ Česká republika
Realizace objednávky před podepsáním smlouvy o dílo provede technik montážní firmy bezplatné zaměření, kontrolu stavu nosného prvku a cenovou nabídku.
Dodací lhůta 3–4 týdny.
Záruční lhůta 24 měsíců na kompletní dodávku (mimo skla).
Životnost min. 20 let, předpokládaná cca 50 let.
Doprava zajišťuje dodavatel po dohodě s objednavatelem.
Termín a doba montáže montáž s dodávkou, doba montáže cca 4–8 h