FB Lodžie – výplň tahokov FB03-2

Zpět

 

typ FB03-2
FB03-2b          FB03-2a
Výplň tahokov

Tahokov je esteticky zajímavá kovová výplň zábradlí. Výběrem vhodných tvarů tahokovu lze docílit různé míry prostupnosti světla při naprosté bezúdržbnosti zábradlí.

Nákres : 

nakresFB03-1