FB Lodžie – výplň tahokov FB02-2

Zpět


typ FB02-2
FB02-2b           FB02-2a
Výplň tahokov

Tahokov je esteticky zajímavá kovová výplň zábradlí. Výběrem vhodných tvarů tahokovu lze docílit různé míry prostupnosti světla při naprosté bezúdržbnosti zábradlí.

Nákres : 

nakresFB02-1